Matthijs & Simone Laan

In een wereld waar veel mensen de kerk alleen kennen als (hypocriet) instituut mogen wij mensen op een verfrissende manier in contact brengen met Jezus, in de hoop dat ze tot Hem getrokken worden.

Matthijs en Simone Laan hebben vijf kinderen. Ze hebben acht jaar als zendingswerkers in Zambia gewoond en gewerkt. Na twee jaar van praten, bidden en ontdekken is de deur opengegaan om terug naar Nederland te gaan en zich in Maastricht te vestigen. In Maastricht gaan ze verder met hun zendingswerk op een manier die past bij wie ze zijn en hoe ze als gezin zijn gevormd door de tijd in Zambia.

De familie Laan is aangesloten bij een zogenaamde missiegemeenschap, een groep mensen die vanuit het Evangelie uitreikt naar mensen om hen heen. Het is een missiegemeenschap met mensen van allerlei leeftijden, culturen en achtergronden dat over de afgelopen jaren is opgebouwd. Het verlangen van Matthijs en Simone is dat in de toekomst rond hun gezin een nieuwe missiegemeenschap mag gaan ontstaan.

Een missiegemeenschap betekent vooral veel in verbinding komen met verschillende mensen en culturen. Met regelmaat samen komen, het liefst buiten: dan is meedoen laagdrempelig en ziet iedereen de diversiteit van mensen die meedoen. Soms is de activiteit alleen maar gericht op het beter leren kennen van elkaar en doen ze bijvoorbeeld een familiespel op de Pietersberg. Maar in het gezamenlijke ritme zitten ook activiteiten waarin ze – jong en oud – meer ontdekken uit de Bijbel en vieren wie God is. Alles zo open en laagdrempelig mogelijk. In de kern van de gemeenschap staan gebed en discipelschap centraal, dus hoe ze persoonlijk luisteren naar God en gehoorzaam zijn.

Matthijs en Simone willen een open en gastvrij huis bieden waar mensen verbinding kunnen vinden met elkaar en met God. Dat ze samen met hun jongste zoon Silas uitroepen als iemand zijn twijfels uit over het bestaan van God: ”Maar weet je dat dan niet?! God is er en Hij is goed!”

Functie
Gemeentestichters
Land van oorsprong
Nederland

met ECM sinds 2017