Frederik & Eline Boersema

Mirre

"We verlangen naar een open gemeenschap van buurtbewoners, waar iedereen welkom is."

Frederik en Eline Boersema bouwen in de Maastrichtse wijken Scharn en Heer aan een missional community; een laagdrempelige plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen. “Vanuit ons geloof in Jezus voelen we ons geroepen om in onze wijk oog te hebben voor de noden die er zijn en mensen met elkaar en God te verbinden.”

Frederik en Eline verhuisden in februari 2020 naar Maastricht, waar ze hun dochter Mirre kregen. Frederik werkte tien jaar als studentenwerker voor IFES, Eline werkt in twee Ontmoetingswinkels van het Leger des Heils. Samen met ECM en Nederland Zoekt willen ze zich nu gaan richten op het opstarten van een missional community in hun wijk.

Een missional community is een open gemeenschap van buurtbewoners, waar iedereen welkom is. Buurtgenoten kunnen er elkaar ontmoeten en stappen richting Jezus zetten. Frederik en Eline willen vanuit de community laagdrempelige en diverse activiteiten aanbieden.

“Maastricht is een plek waar weinig mensen een levende relatie met Jezus hebben en veel mensen van de kerk zijn afgehaakt. We zijn in een huis komen wonen midden in een wijk waarvan we het idee hebben dat we er iets mogen betekenen. We hebben inmiddels al een aantal mooie en diepgaande contacten opgebouwd!”

Eline zet haar werk bij het Leger des Heils voort. Frederik zal zich volledig op het opstarten van de community richten.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2021

Vacature

Frederik en Eline willen het kernteam van Proef! graag uitbreiden. Interesse?

knop Boersema vakature