Jonathan & Nicola McCracken

David & Sarah

Het is onze wens dat mensen tot een persoonlijk begrip van de christelijke boodschap komen en het besluit zullen nemen om voor God te leven,. Dat zij hun hoop op Jezus Christus richten en niet op zichzelf of hun eigen verdiensten.

In juli 2013 zijn Jonathan & Nicola met hun kinderen David en Sarah verhuisd van Tramore (SE Ierland) naar de stad Claremorris in het westen van Ierland. Ze werken samen met de lokale 'Calvary Mission' (CM), die al enige jaren actief is in plaatsen in County Mayo.

CM bestaat uit zendingswerkers uit de VS, Australië, Noord-Ierland en Ierland. Zij zijn aangesloten bij verschillende zendingsorganisaties, maar werken samen in diverse gemeentestichtingsprojecten, vooral in County Mayo.

Jonathan behoudt zijn leiderschap in het veld en zijn zorg voor de zendingwerkers binnen ECM Ierland, maar de focus is verschoven van gemeenteopbouw in Tramore naar een nieuwe start in Claremorris.
Claremorris is een groeiende stad met ongeveer 4000 inwoners in het hart van County Mayo, waar in de voorbije jaren wat Bijbelstudie-groepen en kinderclubs zijn geweest, maar waar werkers ontbreken die in de stad wonen zodat zij het werk verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Beginnend in Claremorris, zijn er verdere mogelijkheden om uit te reiken naar andere steden met vergelijkbare behoefte aan een getuigenis van het Evangelie.
Aanvankelijk hoopten Jonathan & Nicola dat zij vrij snel een groep mensen om zich heen konden verzamelen die regelmatig bijeen zouden komen om het Woord te bestuderen. Het zou goed zijn als zij co-zendingwerkers zouden hebben om hen in het komende jaar in Claremorris bij te staan en het werk uit te breiden

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Republiek van Ierland

Met ECM sinds 1997