Simon Marshall: “We zijn er om te dienen”

SimonMarshall.JPGdonderdag 15 april 2021 09:50

Inmiddels is hij ruim een jaar in office, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen: Simon Marshall, directeur van ECM International. In een interview vertelt hij over zijn start onder vreemde omstandigheden en zijn visie voor de toekomst.

Het eerste jaar van Simon Marshall aan het roer van ECM International – de internationale organisatie waar ECM Nederland als één van negen kantoren aan verbonden is – was niet gemakkelijk. Een paar maanden na zijn start brak de coronacrisis uit. “Het was een vreemd jaar”, vertelt hij. “Door de lockdowns heb ik sinds februari vorig jaar niet meer gereisd, terwijl ik juist regelmatig wilde reizen om het werk en de mensen van ECM beter te leren kennen. In plaats daarvan heb ik veel mensen via Zoom ontmoet. Dat is geen makkelijke manier om relaties op te bouwen.”

Ondanks de belemmeringen heeft Marshall zich goed kunnen inwerken. Het beeld dat hij van ECM had voordat hij aantrad, is daarbij niet veranderd, maar wel verder ingevuld. “Het is niet meer zwart-wit, het heeft kleur”, vertelt hij. “Ik heb veel geleerd en veel positieve, bemoedigende verhalen gehoord. Ik ben onder de indruk van de mensen op het zendingsveld. Ondanks de moeilijkheden door COVID gaat de verspreiding van het Evangelie door.”

Marshall heeft ECM leren kennen als “een groep mensen met een hart voor discipelschap en een hart voor kerkplanting in Europa. ECM is geen organisatie om het organisatie-zijn, we vormen een organisatie omdat we samen meer kunnen doen voor het Evangelie.”

“Hoe kunnen we zendingswerkers bemoedigen,
ondersteunen, trainen, coachen?”

ECMI introduceerde recent een nieuw mission statement. Als visie staat bovenaan: “ECM's vision is to see the peoples of Europe change in the name of Jesus Christ. This is our dream and ambition and it motivates everything we do.” De visie wordt verder uitgewerkt met de kernwoorden equip, connect en multiply (toerusten, verbinden en vermenigvuldigen).

Het lot van mission statements is vaak dat het papier blijft. Het document verdwijnt in een la en niemand kijkt er meer naar. Simon Marshall wil dat voorkomen. “Ik hoop dat het statement ons eraan herinnert wie we zijn. Het is niet bedoeld als iets wat we willen opleggen – zo van: dit moet je gaan doen. Het is juist voortgekomen uit een gezamenlijk besef van wie we zijn als ECM. Het statement drukt op een duidelijke manier uit wie we zijn, met equip, connect en multiply als makkelijk te onthouden kernwoorden. Elke ECM'er kan vervolgens zelf de vraag stellen: hoe sta ik hierin en hoe kan ik groeien?”

Pizza

Binnen ECM spelen de negen zendende kantoren de grootste rol in de begeleiding en de toerusting van zendingswerkers, maar ECMI draagt ook bij aan de ondersteuning. “We zijn er om te dienen”, stelt Simon Marshall. “We dringen ons niet op, maar zijn simpelweg beschikbaar. Hoe kunnen we zendingswerkers bemoedigen, ondersteunen, trainen, coachen?”

De belangrijkste bijdrage van ECMI aan equip en connect is de tweejaarlijkse conferentie, de Biennial. Afgelopen jaar moest die noodgedwongen online plaatsvinden. De reacties waren niettemin zeer positief. Het team van ECMI organiseerde daarop in maart dit jaar een kleinere online conferentie, SpringConnect, waarmee jong en oud in de ECM-familie op zeer uiteenlopende manieren geïnspireerd werd, van Bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten tot verschillende workshops en zelfs een virtuele 'Pizza Night'.

“Het is goed om je ogen te openen
voor wat anderen doen én wat God doet”

Marshall heeft verder een reeks video's gemaakt over de waarden van ECM en lanceerde vorig jaar zomer een podcast om ECM'ers beter op de hoogte te houden van wat er op het zendingsveld gebeurt. “Ik denk dat het belangrijk is om met elkaar verhalen te delen van wat God in Europa doet. Nederlandse zendingswerkers horen vaak wel van andere Nederlandse werkers, maar niet per se van Britten of Spanjaarden. Het is goed om je ogen te openen voor wat anderen doen én wat God doet. Dat is heel bemoedigend. Ik hoop daar meer mee te gaan doen.”

Lezen en luisteren

In januari organiseerde Simon Marshall het initiatief Word of God, Speak. In een paar weken tijd lazen tientallen ECM'ers gezamenlijk het Marcusevangelie. Op een speciale website kon men van gedachten wisselen, iets wat actief gedaan werd.

“Het was een prachtige kans om gemeenschappelijk het Woord van God te onderzoeken”, zegt Marshall. “De Bijbel is het centrum van wat we doen en wie we zijn. Het is dan ook belangrijk om tijd te nemen om te luisteren naar God. We zijn in ons bidden al snel activistisch: wat moet God doen. Maar soms moet je een stap terugnemen en simpelweg lezen en luisteren.”

Marshall wil de komende tijd de gesprekken die de ECM'ers rond Marcus voerden laten bezinken. “Wat zegt God hierdoorheen tegen ons voor de komende jaren? Die 'strategische review' is mijn eerste prioriteit.”

Marshall concentreert zich verder op de toegevoegde waarde van ECM in het zendingswerk – “wat doen wij dat anderen niet kunnen?” – en heeft speciale aandacht voor het belang van zendingswerk in eigen land. “Als Nederlander hoef je niet per se naar andere landen te gaan, je kunt ook in je eigen land het Evangelie verspreiden. Dat willen we graag verder stimuleren en ontwikkelen.”

Het zendingswerk van ECM is zeer divers, met een breed scala aan bedieningen en gemeentestichtingsvormen, maar Marshall vindt zijn kompas in dat ene doel: Europeanen met het goede nieuws van Jezus Christus bereiken. “We vinden onze eenheid niet in het planten van precies dezelfde kerken, in het dragen van een T-shirt met dezelfde kleur. We vinden onze eenheid in Jezus en zijn grote opdracht.”

Lees meer over ECM International op www.ecmi.org.

« Terug