Finland

verlangt Zekerheid

Christine Klaver

Fuctie+klaver v2.png

In Finland is scouting een mooie manier om met jongelui te werken aan hun relatie met anderen, met de natuur en met God. Het is één van de praktische manieren waarop ik in Finland mijn geloof handen en voeten wil geven.

Christine heeft een passie voor de Samische bevolking. De Samen (of: Saami) wonen verspreid over vier landen: Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Er zijn negen verschillende Samische talen. Christine hoopt zich in eerste instantie vooral voor de Samen in Finland in te zetten.

Christine is al vele jaren actief in taalonderzoek en vertaalwerk, sinds 2010 vanuit Finland. Sinds 2018 woont ze in Lapland, in het noorden van Finland, om vooral de Inari-Samische bevolking te kunnen dienen.

De Inari-Samen hechten veel waarde aan hun eigen Samische taal, die sterk onder druk staat van het Fins en het Noord-Samisch. De gemeenschap heeft zich de afgelopen twee decennia enorm ingezet om erkenning van hun identiteit te krijgen en doet erg veel moeite om hun taal te behouden. De Inari-Samen, en ook veel Finnen, vinden het belangrijk dat de Inari-Samische taal ook buiten huis en school gebruikt kan worden, zoals bij vrijetijdsbesteding en in kerkelijk werk.

 

Sinds 2018 is Christine betrokken bij kinder- en jeugdwerk in de vorm van Samischtalige scouting. Scouting is in Finland een mooie manier om met jongelui te werken aan hun relatie met anderen, met de natuur en met God. Christine leidt ook een aantal Finstalige groepen. Het is één van de manieren waarop Christine haar geloof in Finland handen en voeten wil geven.

Christines hart gaat vooral naar tieners uit, voor wie in deze afgelegen streken niet altijd veel te doen is. Het gebied is uitgestrekt; zo helpt ze ook op kinder- en jeugdkampen van een gemeente in Sodankylä (200 km van waar ze woont). In overleg met de plaatselijke gemeentes in Inari en Sodankylä hoopt Christine haar talenten in het kinder- en jeugdwerk nog meer te kunnen gebruiken.

Christine is taalkundige, maar ook opgeleid in exegese: nakijken of een Bijbelvertaling de Hebreeuwse of Griekse brontekst goed weergeeft. Na intensieve taalstudie in Inari helpt ze sinds het voorjaar van 2020 mee met het nakijken van het Nieuwe Testament in het Inari-Samisch. Christine zet zich graag in voor een breder gebruik van het Inari-Samisch, Bijbelvertaalwerk naar deze taal en het stimuleren van Bijbelgebruik. Ook heeft Christine een opleiding in alfabetiseringswerk gevolgd, om te kunnen helpen met het ontwikkelen van literatuur en schoolmateriaal in het Inari-Samisch. 

Een veelzijdige bediening dus, waar u aan kunt bijdragen door gebed – voor de inwoners van Inari (ongeveer 7.000 mensen) en voor Christine. Een specifiek gebedspunt is dat Christine permanente huisvesting zal krijgen. Ze woont momenteel in een vakantiehuisje met alleen een haard (’s winters daalt de temperatuur regelmatig tot -30°), waar ze meermaals per jaar één tot tien weken uit moet als de eigenaren op vakantie komen. Bidt u mee voor een permanente woning voor Christine, zodat ze haar bediening nog vele jaren zal kunnen uitoefenen? Dank u wel!