Suomi

kaipaa varmuutta

Kikke Klaver

Suomessa partio on hieno tapa opettaa nuorille suhteista muihin, luontoon ja myös heidän suhteestaan Jumalaan. Se on yksi käytännöllisistä tavoista, millä haluaisin Suomessa antaa uskolleni kädet ja jalat.

Kikke on jo monta vuotta ollut mukana kielitutkimuksessa ja käännöstyössä, vuodesta 2010 lähtien Suomesta käsin. Kikke kävi juuri lukutaitotyökurssin Englannissa niin, että hän kykenee pystyy auttamaan kehittämään kirjallisuutta inarinsaameksi. Viime kesänä (2018) Kikke muutti Lappiin hänen rakkautensa takia saamelaiseen väestöön. Saamelaiset asuvat levittäytyneinä neljässä maassa: Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. On yhdeksän eri saamen kieltä. Kikke toivoo tekevän työtä ensisijaisesti Suomen saamelaisten parissa.

Inarinsaamelaiset pitävät heidän omaa saamen kieltään suuressa arvossa, joka on kovan suomen ja pohjoissaamen kielten paineen alaisena. Yhteisö on viime kahtena vuosikymmenenä näyttänyt valtavaa motivaatiota saadakseen tunnustuksen heidän identiteetistään ja näkevät lähes uskomattoman paljon vaivaa inarinsaamen kielen säilyttämisen eteen. Heidän toiveenaan, että he voisivat käyttää oma äidinkieltä  myös oman kodin ja koulun ulkopuolella (kuten vapaa-ajan harrastuksia ja kirkollinen työ). On myös alkanut uusi pyrkimys kääntää Raamatun osia inarinsaameksi. Kielitieteilijänä, jonka sydän sykkii lämpimästi Jumalan Sanaa kohtaan, Kikke ponnistelee mielellään sen eteen, että inarinsaamea voidaan käyttää laajemmin, että siihen käännetään Raamattua ja että Raamattua käytetään enemmän.

Tiivisten kieliopintojen jälkeen Kikke toivoo Inarissa voivansa tehdä myös lapsi- ja nuorisotyötä saamenkielisen partiotoiminnan muodossa. Partio on Suomessa hieno tapa opettaa nuorille suhteista muihin, luontoon ja myös heidän suhteestaan Jumalaan. Se on yksi käytännöllisistä tavoista, millä Kikke haluaisi Suomessa antaa uskolleen kädet ja jalat.