Ook jij kunt helpen Europa te veranderen...

Er zijn veel manieren om verschil te maken
in dit continent.

Gebed is onze motor

ECM is ontstaan door gebed. In 1904 werd de Est Ganz Raud tijdens een gebedssamenkomst door God aangespoord om Europa met het Evangelie te bereiken.

Gebed blijft belangrijk. Voor de werkers, voor de projecten en om Gods leiding te zoeken voor nieuwe wegen om in te slaan.

Een zendingswerker in Frankrijk vertelde eens dat ze het altijd merkt wanneer ze 'aan de beurt is op de gebedskalender'. Zij ervaart de kracht die er van gebed uitgaat.

Bid u met ons mee? 

Vraag hier de maandelijkse digitale gebedskalender, waarin steeds voor enkele Nederlandse zendingswerkers (bij toerbeurt) gebedspunten staan vermeld. Bedankt voor deze belangrijke bijdrage!

Ook is het mogelijk om de internationale gebedskalender (Engelstalig) aan te vragen om voor alle ECM-werkers te bidden.