Sluit je aan bij onze missie

Bid, geef, abonneer, nodig uit

Help ons mee om alle volken van Europa
met het Evangelie te bereiken!

De missie van ECM wordt door velen gedragen. De zendingswerkers zijn de pioniers aan de frontlinie, maar even essentieel is de achterban. Mensen die het zendingswerk in gebed dragen, mensen die door magazines en nieuwsbrieven meeleven en mensen die door giften al het werk mogelijk maken. Sluit je nu ook aan bij onze missie!

Er zijn verschillende manieren om bij het werk van ECM betrokken te raken: