Portugal

Oppervlakte:
92389 km2
Inwoners:
10732357
Hoofdstad:
Lissabon

Zendingswerk
ECM werkt aan gemeentestichting in met name Lissabon, het platteland van de provincie Alentejo, ten oosten van Lissabon en in evangelisatie en discipelschap in de studentenstad Coimbra. Verder hopen we mogelijkheden te kunnen ontwikkelen in de Algarve en in het noorden van het land. Verder levert ECM een belangrijke bijdrage aan het Portugees Bijbel Instituut en het Baptistensemenarie, die beiden Portugese christenen toerusten en toekomstige leiders opleiden.

ECM verlangt...
Portugal is net als Spanje op papier nog erg rooms-katholiek, maar wordt in de praktijk steeds seculierder. De kerk heeft voor velen afgedaan. Zij zoeken de invulling voor hun leven in andere hoeken. Er zijn wel mogelijkheden en er is een algemene interesse in spiritualiteit en ook wel een openheid voor het Evangelie, als het maar op een cultureel relevante manier aan de Portugezen wordt aangeboden.

De familie is erg belangrijk in het leven van Portugezen. ECM verlangt dat steeds meer Portugezen zullen zien en ervaren dat Christus' gemeente er als een familie voor hen wil zijn. Dat zal van een Evangelie getuigen dat in elke tijding, vooruitgang of depressie, hoop biedt.

Religies

Christelijk
94.4%
Niet-religieus
5.14%
Moslim
0.32%

Christenen

Katholiek
89.64%
Protestantisme
1.25%
Orthodox
0.75%

Feiten

Economie
Verarmd door jaren van dictatorschap en koloniale oorlogen. Levensstandaard en economische groei verbeterden door de toetreding aan de EU in 1986, maar is afgenomen sinds 2001. Portugal is gepositioneerd onder de top genoteerde Europese economieën en heeft moeilijkheden om te concurreren voor investeringen met de lagere economieën van Azië en Oost/Centraal Europa. Toerisme, produktie en diensten zijn hoofdbestanddelen van het Bruto Nationaal Product.

*De statistieken zijn bedoeld om een indruk te geven, niet om te stigmatiseren. De statistieken zijn overgenomen uit "Operation World, 7e editie, 2010", zie ook www.operationworld.org

Filter:
Waar we werken
Vacatures

Schakel JavaScript in om de kaart weer te geven