Uw gift voor Europa

Gewone giften vs. periodieke giften

Voor de Belastingdienst zijn er twee verschillende soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Het belangrijkste verschil tussen deze beide typen giften is dat gewone giften niet volledig aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte en periodieke giften wel.

Gewone giften

In fiscale termen zijn gewone giften de giften die niet vastliggen in een schriftelijke overeenkomst. Dit geldt ook voor giften die u bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal overmaakt aan ECM, maar die u niet hebt vastgelegd.

Gewone giften zijn op twee manieren beperkt aftrekbaar:

  • Er geldt een drempel van 1 procent van uw belastbaar inkomen in box 1, 2 en 3 met een minimum van 60 euro.
  • Er geldt een maximum van 10 procent van uw belastbaar inkomen in box 1, 2 en 3.

Dit houdt in dat van de giften die u aan ECM geeft de eerste 60 euro (afhankelijk van uw inkomen soms de eerste honderden euro’s) niet aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte.

Daarnaast zijn uw giften dus gebonden aan een maximum van 10 procent van uw belastbare inkomen. Dat is uw inkomen verminderd met een aantal aftrekposten, waaronder bijvoorbeeld uw eventuele hypotheekrenteaftrek. Zeker als u jaarlijks meerdere grote giften overmaakt aan ECM en eventueel andere organisaties, kan dit ervoor zorgen dat niet al uw giften aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte.

Periodieke giften

In fiscale termen zijn periodieke giften die giften die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en die u jaarlijks, per kwartaal of wekelijks overmaakt aan ECM over een periode van vijf jaar of langer. Het totale bedrag aan giften per jaar dient ongeveer dezelfde grootte te hebben.

Tot 2014 mocht u periodieke giften alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt uw giften nu ook via een schriftelijke overeenkomst vastleggen met de instelling of vereniging waaraan u de giften doet, zodat uw giften 100 procent aftrekbaar zijn.

Wilt u uw giften aanmelden als periodieke giften? Gebruik hiervoor dan het aanvraagformulier van ECM. Zie voor meer informatie onze pagina 'Periodieke gift', waar onder meer een rekenvoorbeeld van de voordelen te vinden is. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.