Uw gift voor EUROPA

Gewone giften vs periodieke giften

Voor de Belastingdienst zijn er twee verschillende soorten giften, namelijk: gewone giften en periodieke giften. Het belangrijkste verschil tussen deze beide typen giften zijn dat gewone giften niet volledig aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte en periodieke giften wel.

Gewone giften
In fiscale termen zijn gewone giften de giften die u doet aan ECM die niet vastliggen in een schriftelijke overeenkomst. Dit geldt ook voor giften die u bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal overmaakt aan ECM, maar die u niet heeft vast gelegd.

Gewone giften zijn op twee manieren beperkt aftrekbaar:

  • Er geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen in box 1, 2 en 3 met een minimum van € 60,-;
  • Er geldt een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen in box 1, 2 en 3.

Dit houdt in dat van de giften die u geeft aan ECM de eerste € 60,-, en afhankelijk van uw inkomen soms de eerste honderden euro’s, niet aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte.

Daarnaast zijn uw giften dus gebonden aan een maximum van 10%. En nu zegt u misschien: dat is geen probleem want ik geef 10% of minder dan 10% van mijn inkomen aan giften. Maar uw belastbaar inkomen is uw inkomen verminderd met een aantal aftrekposten waaronder bijvoorbeeld uw eventuele hypotheekrenteaftrek. Dus zeker als u jaarlijks meerdere grote giften overmaakt aan ECM en eventuele andere organisaties, dan kan dit ervoor zorgen dat niet al uw giften aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte.

Periodieke giften
In fiscale termen zijn periodieke giften die giften die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en die u jaarlijks, per kwartaal of wekelijks overmaakt aan ECM over een periode van 5 jaar of langer.Het totale bedrag aan giften per jaar dient dan ongeveer dezelfde grootte te hebben.

Tot 2014 mocht u periodieke giften alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt uw giften nu ook via een schriftelijke overeenkomst vastleggen met de instelling of vereniging waaraan u de giften doet, zodat uw giften 100% aftrekbaar zijn.

Wilt u uw giften aanmelden als periodieke giften? Gebruik hiervoor dan het aanvraagformulier die u vindt op www.ecmnederland.nl/periodieke-gift. Hier vindt u tevens een rekenvoorbeeld van de voordelen. Heeft u geen toegang tot internet of heeft u vragen? Neem dan s.v.p. contact met ons op.