Sluit je aan bij onze missie

Bid, geef, abonneer, nodig uit

Al onze zendingswerkers zijn afhankelijk van giften.
Uw financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Er zijn verschillende manieren om het werk van ECM met een gift te ondersteunen:

  • Maak zelf een gift over via IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer.

    Voor giften vanuit een ander land dan Nederland of België:
    ING Bank - IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. ST European Christian Mission.

  • Maak een gift over via iDEAL.

  • Doneer door middel van een automatische incasso. We incasseren volgens de geldende SEPA-richtlijnen. We schrijven rond de 25e van elke maand de incassobedragen af. De doorlooptijd met SEPA is iets langer dan u gewend bent.

  • Doneer door middel van een periodieke schenking (lijfrenteschenking).

  • Doneer door middel van een nalatenschap of erfenis.

Belastingaangifte

ECM Nederland heeft de ANBI-status. Giften kunnen afgetrokken worden bij uw belastingaangifte.

anbi-new.jpgAls u een periodieke schenking (lijfrenteschenking) voor ECM hebt lopen, hebt u ons RSIN-nummer (002931321) nodig. Dit nummer moet u onder het kopje 'Giften' aangeven. In alle andere gevallen (dus ook als u periodiek een bepaald bedrag overmaakt of laat incasseren) selecteert u 'nee' bij de vraag: 'Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd?'

Op de vraag: 'Was het een gift aan een ANBI?' antwoordt u met 'ja'.

Op de vraag 'Was het een gift aan een culturele instelling?' antwoordt u 'nee'.