Help de vluchtelingen op Lesbos!

lesbos 1.jpgHartelijk dank dat u wilt bijdragen aan de noodhulp van EuroRelief op Lesbos!

U kunt uw donatie overmaken via
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97
tnv Stichting European Christian Mission Nederland
met vermelding: Lesbos

Voor een gift via iDeal of incasso kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Online Donatie

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u, die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving een privacystatement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige privacystatement van ECM