“Laat moslims delen in je leven”

bert de ruiter.jpgvrijdag 03 mei 2019 15:00

Sharing Lives: dat is niet alleen de naam van de cursus die Bert de Ruiter als consulent christen-moslimrelaties heeft ontwikkeld, het beschrijft tevens in een notendop wat zijn passie is. Niet alleen het Evangelie, maar het léven delen. In het bijzonder met moslims. “Het wantrouwen wordt niet minder als je geen contact hebt.”

Steeds meer kerkplanters hebben in hun omgeving te maken met mensen met een moslimachtergrond, vaak migranten. Bert de Ruiter is sinds dit jaar actief bij ECM om deze werkers training en toerusting te bieden. Op 11 mei laat hij van zich horen tijdens de ECM Inspiratiedag in Arnhem. Hij geeft dan een seminar over de vraag: hoe kun je als christen een naaste zijn voor moslims in je land, stad of straat?

Het is een vraag die Bert en zijn vrouw Jenny al ruim dertig jaar bezighoudt. Ze ontmoetten elkaar in 1981 in België, toen ze beiden voor Operatie Mobilisatie (OM) werkten. Bert had zes jaar voor de Belastingdienst gewerkt, maar verlangde naar iets anders. “Ik sprak vaak met mijn collega's over God en de Bijbel en nam regelmatig buitengewoon verlof om bij activiteiten van kerken te helpen of bijvoorbeeld bijbels naar Oost-Europa te brengen. Op een gegeven moment werd dat te veel voor mijn leiddinggevende. Hij stelde me voor een keuze. Ik zei mijn baan op en kwam bij OM terecht.”

Al snel kregen Bert en Jenny een speciale bewogenheid voor moslims. “Ik besefte dat moslims in vergelijking met andere groepen mensen maar weinig kansen hebben om met christenen in gesprek te komen”, vertelt Bert. “Hierdoor ontstaan onder hen veel misverstanden over het christelijk geloof en over Jezus. Dat is altijd bij mij blijven hangen: dit is een gemiste kans voor christenen wereldwijd.”

Denkfout

Bert houdt van studeren en behaalde een masterdiploma in de theologie en een doctoraat op het gebied van christen-moslimrelaties. Hij beschrijft hoe christenen en moslims – de twee grootste religieuze groeperingen in de wereld – door de eeuwen heen ofwel een vijandige ofwel geen relatie hebben gehad. “Vanaf het ontstaan van de islam is er aan beide kanten sprake geweest van negatieve beeldvorming.”

Vandaag de dag is dat niet anders, vertelt Bert. Door terroristische aanslagen en door de verdrukking die veel christenen in moslimlanden ervaren, is het voor christenen in Europa moeilijk om op een ontspannen manier met hun moslimburen om te gaan. “Ze denken: zij zullen ook wel zo zijn”, zegt Bert. “Ik begrijp dat wel, maar je moet weten dat slechts een kleine minderheid van de moslims zo denkt. Het is een denkfout om dat wat de kwaaddoeners doen te generaliseren.”

“Maak terroristen en extremisten niet tot de norm voor alle moslims in je straat, klas, enzovoort”, zegt Bert. “Meer dan 90 procent van de moslims wijst zulk geweld af. Mijn verlangen is daarom dat mensen hun beeld van moslims bijstellen en hun best doen om zich in hun wereld te verdiepen.”

Zijn advies: zoek contact. “Want het wantrouwen wordt niet minder als je geen contact hebt.”

Alles inbegrepen

Bert heeft zelf een cursus ontwikkeld om christenen te stimuleren hun leven te delen met moslims, genaamd Sharing Lives. Het bedrijf van waaruit hij zijn werk als consultant doet, draagt dezelfde naam. Bert geeft de cursus soms zelf, maar houdt zich vooral bezig met het opleiden van trainers die de cursus op andere plekken – verspreid door heel Europa – kunnen geven.

Uitgangspunt van Sharing Lives is 1 Tessalonicenzen 2:8: “In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven.” Bert: “Vaak verlangen we ernaar het Evangelie te delen, maar koppelen we dat niet aan het delen van ons leven. Bij het delen van je leven is alles inbegrepen.”

Lees meer over Bert de Ruiter en Sharing Lives op www.sharinglives.eu en www.bertderuiter.eu. Meer van Bert horen? Meld je gratis aan voor de ECM Inspiratiedag op 11 mei.

« Terug