“So, jij ken je koffers wel gaan pakken”

Zwart.jpgdinsdag 11 februari 2020 12:08

Ben je bereid om de zending in te gaan? Die vraag hoorden Arend Jan en Jacqueline Zwart 25 jaar geleden op Opwekking. Het bleef hen bezighouden en vele jaren later, net voor de kerst in 2015, verhuisden ze naar Portugal, waar ze zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie. Een gesprek over roeping en geduld.

Arend Jan en Jacqueline wonen in Mora, een dorp in het binnenland van Portugal. Ze runnen een kleine B&B en zetten zich daarnaast in voor de lokale gemeente die door het echtpaar Vitor en Bia Biscaia, tevens zendingswerkers voor ECM, geplant is.

De eerste jaren hielden Arend Jan en Jacqueline zich vooral bezig met taalstudie. Inmiddels zetten ze zich op verschillende manieren in Mora en de omgeving in. Ze bieden een luisterend oor aan mensen in pastorale nood en helpen bij het kinderwerk in de zondagse diensten. Arend Jan doet verder de boekhouding voor OM Portugal (hij heeft een financiële achtergrond) en Jacqueline ontplooit haar creatieve gaven door onder meer workshops voor vrouwen te organiseren.

Jacqueline is gevraagd om binnenkort twee exposities met haar eigen werk te organiseren, eentje in Mora zelf en één in Cabeção. Ze is van plan aardewerk en quilten tentoon te stellen. Sommige quilten hebben algemene thema's, sommige zijn specifiek Bijbels (zie afbeelding). Jacqueline hoopt dat de kunstwerken bezoekers prikkelen om na te denken over de betekenis van het Evangelie voor hun eigen leven.

Eindelijk

Arend Jan en Jacqueline koesterden al heel lang de wens om de zending in te gaan. Het begon tijdens de conferentie Opwekking. Eén van de sprekers wierp de vraag op wie bereid was om de zending in te gaan. Dat maakte in hen beiden een sterk verlangen los. “Ik weet nog dat we gevraagd werden om in antwoord op de vraag te gaan staan en het tweede couplet van 'Abba, Vader' te zingen”, vertelt Arend Jan. “Daarna heb ik een kwartier zitten huilen. Voor me zat een Amsterdamse vrouw. Ze zei, zich omdraaiend: 'So, jij ken je koffers wel gaan pakken.'”

Zwart quilt.jpgArend Jan en Jacqueline wilden wachten tot hun kinderen door de pubertijd en hun studies waren, vertellen ze. “Toen onze jongste dochter uit huis was, waren we klaar voor een second career op het zendingsveld.”

Ze dachten in eerste instantie aan een land in de Arabische wereld. “Dat had ik lang op mijn hart”, zegt Jacqueline. “We hebben een paar reizen gemaakt en in feite van de daken geroepen dat we bereid waren om te komen. Maar er kwam geen respons. Daarna vonden we een vacature in Portugal bij ECM.”

De ECM-vacature sloot niet direct aan bij de achtergrond van Arend Jan en Jacqueline (financiën respectievelijk verpleegkunde), maar na kennismaking met het team via de jaarlijkse gebedsdagen in Portugal en bezoeken aan verschillende projecten bleken ze perfect in het zendingsveld te passen.

Hoe stonden hun kinderen en kleinkinderen tegenover de ingrijpende verhuizing? “Eén van hen zei: eindelijk...”, vertelt Jacqueline. “We merken dat we na de verhuizing juist diepgaander contact met hen hebben gekregen. Als je dicht bij elkaar woont, zie je elkaar een paar uurtjes. Als we elkaar nu zien, is het voor meerdere dagen. We hebben onze schoonzonen een stuk beter leren kennen.”

Zaadjes

De regio waar Arend Jan en Jacqueline wonen, de Alentejo, is sterk communistisch; een overblijfsel van het verzet tegen het decennialange dictatoriale bewind in Portugal. Bij verkiezingen in Alentejo haalt de communistische partij doorgaans 75 procent van de stemmen.

Interessant genoeg gaat het communisme niet gepaard met atheïsme. De meeste mensen, ook de communisten, zijn geworteld in de rooms-katholieke cultuur, al is het nominaal. Naar de mis gaat bijna niemand, maar katholieke doopdiensten en begrafenissen zijn gangbaar. “Aan hun omgang met christelijke namen kun je zien hoe weinig waarde ze eraan hechten”, zegt Arend Jan. “Jozef wordt hier Zé, Maria wordt Bia.”

In deze context iets laten zien van het Evangelie, is niet altijd eenvoudig. Toch grijpen Arend Jan en Jacqueline alle kansen aan. “We proberen daarbij creatief te zijn. We hebben ons huis laten verbouwen om het als een B&B te kunnen gebruiken. In die periode hebben we alle aannemers en leveranciers als kerstgeschenk een kalender met Bijbelteksten en een fles port gegeven. Waar we kansen zien, zaaien we voortdurend zaadjes van het Evangelie.”

Lees meer over Arend Jan en Jacqueline op hun profielpagina. Op die pagina is het ook mogelijk om te doneren of je aan te melden voor hun nieuwsbrief.

« Terug