Uw gift voor Europa

Arend Jan en Esther Poelarends.jpgSponsor een loper om het werk van de familie Poelarends mogelijk te maken.

U kunt zelf uw sponsoring overmaken via
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97
tnv: Stichting ECM-Nederland
ovv.: Sponsorloop Poelarends + vermelden van loper

Of onderstaand online formulier gebruiken:

Online Donatie voor fonds Poelarends
€ 

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u, die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving een privacystatement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige privacystatement van ECM