Sluit je aan bij onze missie

Bid, geef, abonneer, nodig uit

Ga voor een sprekende boodschap!

Zendingswerk inspireert. Het ondersteunen van zendingswerkers is daarom geen eenrichtingsverkeer. Wat onze pioniers op het zendingsveld meemaken en ontwikkelen, kan enorm inspirerend en behulpzaam zijn voor de christenen en de gemeenten die zich achter hun werk geschaard hebben. We hebben immers allemaal een missionaire opdracht en kunnen elkaar daarin stimuleren en toerusten. ECM Nederland stelt zich hier graag voor beschikbaar.

Via ECM zijn diverse sprekers uit te nodigen om in uw gemeente een preek, een presentatie of een zendingsavond te verzorgen. Onze sprekers kunnen bijdragen aan de missionaire bewustwording of een concreet missionair traject in uw gemeente. Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke spreker goed past bij uw gemeente en het proces waar uw gemeente zich in bevindt. 

Hieronder een overzicht van enkele van onze sprekers. Daarnaast maken regelmatig zendingswerkers van ECM tournees door het land. Zij komen graag langs om te praten over hun ervaring met zending en de visie die zij op het veld ontwikkeld hebben.

Hans Kuijpers, gemeentestichter en kerkelijk consultant, directeur van ECM Nederland.


Bert de Ruiter – ECM-consultant voor christen-moslimrelaties.

Henno Smit, predikant/gemeentestichter in Amsterdam, bestuurder van ECM Nederland.

Ds. Johan Lukasse (België), consultant gemeentestichting in Europa, oud-bestuurder van ECM International.

Diederick Eikelboom, voormalig directeur en huidig bestuurslid van ECM Nederland.